Prosjektet er tegnet for Linkpro / Moldjord  og består av en blokk og fire eneboliger.
Prosjektet er akkurat lagt ut for salg. Byggestart og tidspunkt for ferdigstilling er ikke fastsatt.